Laden...

  hsv.rvn@gmail.com

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Lidmaatschap Hondensportvereniging Rijk van Nijmegen

Weet u al aan welke training u wilt meedoen? Schrijf dan in voor deze training. De actuele tijden vindt u op deze website. Tijdens de eerste les krijgt u van de trainer een inschrijfformulier. Deze vult u in en neemt u de tweede les weer mee. Het inschrijfformulier bevat een éénmalige doorlopende machtiging waarmee het lidmaatschapsgeld automatisch van uw rekening geschreven wordt.

Lidmaatschap hondensporten

Als u wilt sporten bij onze vereniging is het verplicht om lid te worden van onze vereniging. Het lidmaatschap van HSV Rijk van Nijmegen kost 130 euro per kalenderjaar. U kan ook kiezen voor een kennismakingslidmaatschap voor 90 euro voor een half jaar. Meerdere trainingen of trainen met meerdere honden kosten 60 euro per extra training of extra hond.

Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd voor medio november van het voorafgaande jaar schriftelijk of per e-mail aan het bestuur te worden opgezegd. Na die datum is er automatisch sprake van een verlenging van het lidmaatschap.

Puppycursus of basiscursus zijn losse cursus

Start u samen met uw hond met de puppyles? Of bent u al toe aan de vervolgcursus (basiscursus)? Voor deze cursussen dient u het lesgeld los te voldoen. Hiervoor betaalt u 95 euro per cursus. 

Bent u al (gezins)lid van onze vereniging? Dan krijgt u  korting op het cursusbedrag, en betaalt u 45 euro. Dit lesgeld valt niet onder de automatische incasso en dient u voor aanvang van de cursus aan ons over te maken

Het lesgeld voor de puppy en/of basiscursus dient voor aanvang van de eerste les overgemaakt te zijn op onze bankrekening;

NL96RABO 0130 5540 22 t.n.v. HSV RVN 

onder vermelding van het cursusnummer en de naam van uw hond.

U kunt uzelf aanmelden bij ons trainingsbureau of online inschrijven via de website.